Το σύνολο των πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από τα στοιχεία, σχέδια, υποδείγματα ή/και άλλο φωτογραφικό και όχι μόνο υλικό που περιέχονται στο παρόν έντυπο ανήκουν στην Κogerakis office & more και τους εκπροσώπους αυτής ατομικά. Απαγορεύεται κάθε δημοσίευση, αναδημοσίευση, αντιγραφή ή με κάθε τρόπο αναπαραγωγή χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Κogerakis office & more και των εκπροσώπων αυτής. Η Κogerakis office & more δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη. Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην αποδίδουν πιστά τη χρωματική απεικόνιση των προϊόντων.

TOP