Επικοινωνία Επικοινωνία

25ης Μαρτίου 97, Περιστέρι, Τ.Κ. 121 32
τηλ.: 210.5723.325, fax.: 210.5775152
e-mail: info@kogerakisoffice.gr